Waalwijk Project Ondersteuning


Directievoerders met aandacht voor de omgeving!


Begeleiding van civiel- en milieutechnische projectenuw project
onze zorg


Directievoering
 


Introductiepaginaraw-bestekken
 

directievoeringreferentieprojecten

Realisatie van een project zonder zorgen!

Waalwijk Project Ondersteuning neemt u uiteraard de normale projectadministratie uit handen. Onze directievoerders verzorgen, volledig geautomatiseerd, uw projectboekhouding, bewaken de voortgang en houden toezicht op de kwaliteit.

In de dagelijkse praktijk zijn wijzigingen in de oorspronkelijke plannen niet te voorkomen. Waalwijk Project Ondersteuning signaleert mogelijke veranderingen vroegtijdig en probeert deze in te passen in het bestaande werkbudget, de afgegeven vergunningen en de gemaakte afspraken. Lukt dit niet dan zorgen we snel en effectief voor alternatieve oplossingen. Waar nodig vindt afstemming plaats met belanghebbenden.

Onze heldere voorstellen geven u als opdrachtgever goed inzicht in de effecten op het resultaat, de planning en het budget. Daardoor bent u in staat om snel en efficiënt tot besluitvorming te komen. Desgewenst ondersteunen wij u daarbij met risicoanalyses en kostenprognoses.

Waalwijk Project Ondersteuning

‘t Vrije 55
4301 JX   Zierikzee

Telefoon: (0111) 401972
Fax: (0111) 413051
Mobiel: 0651609084